- دانش آموز چگونگی ایجاد رابطه با دیگران و دیگر مهارت های اجتماعی را می آموزد.

- فرصت ارضای نیازهای عاطفی، احساس امنیت و سایر نیازهای مشابه آن برای فرد فرد اعضای گروه فراهم می شود.

- دانش آموز به تدریج احساس می کند که می توان به دیگران اعتماد کرد.

- بصیرت دانش آموز در مورد مسائل و احساس های درونی وی گسترش می یابد.

- در مشاوره ی گروهی، نیاز افراد به پذیرفته شدن در جمع و نیاز به پیروی از گروه، ارضا می شود و در دانش آموزان، حس استقلال طلبی رشد می کند.

- محیط آزاد مشاوره ی گروهی موجب می شود که دانش آموز احساسهای خود را درباره ی خود و دیگران و همچنین عقایدش را بیان کند و در نتیجه خود را می پذیرد و بهتر می شناسد.

- مشاوره ی گروهی امکان تماس بیشتر دانش آموز را با اولیای مدرسه فراهم می سازد و این امر، احساس وابستگی دانش آموز را به مدرسه بیشتر می کند.

- در مشاوره ی گروهی، دانش آموزان لزوم احترام به حقوق دیگران را می آموزد.

در مشاوره ی گروهی، به دانش آموزان فرصت عقده گشایی و بیان ناراحتی ها و مشکلات داده می شود و در نتیجه، نگرانی ها و اضطراب آنان تسکین می یابد.

- مشاوره ی گروهی به بعضی از دانش آموزان که نمی توانند مشکلات خود را به طور خصوصی مطرح کنند کمک بزرگی می کند این دانش آموزان با شرکت در جلسات مشاوره ی گروهی از خدمات مشاوره ای برخوردار می شوند.

مواردی که مراجعان باید در مشاوره ی گروهی رعایت کنند:

1- مراجع باید قبل از شرکت در مشاوره ی گروهی هدف یا اهداف خود را مشخص کند.

2- در مشاوره ی گروهی مراجع باید به دقت گوش دهد و ضمن کمک گرفتن، دیگران به حل مشکلات کمک کند.

3- مراجع باید مشکلات خود را در گروه مطرح کند و مسأله ای را پوشیده نگذارد.

4- مراجع باید مسأله ای را که در گروه مطرح می شود محرمانه تلقی کند و آن ها را در خارج باز گو نکند.

5- مراجع باید به صورت منظم و با کمال، حوصله در جلسات شرکت کند و تا پایان وقت جلسه آن را ترک نکند (مگر با اجازه ی مشاور)

6- مراجع باید با گروه هماهنگی داشته باشد و بداند که تصمیمات جمعی، به وسیله ی تمام اعضای گروه اتخاذ می شود.

مواردی که مشاور باید در مشاوره ی گروهی رعایت کند:

1- مشاور باید اعضای گروه را بر اساس جنس، سن، نوع مشکل، انتخاب کند. بنابراین قبل از مشاوره ی گروهی، باید اعضای شرکت کننده مصاحبه به عمل آید از نظر جنس نیز بهتر است جلسات دختران جدا از پسران تشکیل شود.

2- جلسات معمولاً هفته ای یکبار یا دو نوبت تشکیل می شود و تا زمان حل مشکل ادامه می یابد.

3- اتاق مشاور باید طوری انتخاب شود که به دور از سرو و صدا باشد و برای همه ی اعضا جا داشته باشد و بهتر است صندلی ها به صورت دایره ای چیده شوند.

4- در صورت توافق همه ی اعضاء ضبط جریان مشاور باید در مورد هدف و روش مشاوره ی گروهی و دستورالعمل جلسات مشاوره به اختصار مطالبی بیان کند و از اعضاء نظر بخواهد و سپس به اعضاء نوبت صحبت دهد و به رهبری جلسه بپردازد و در ضمن لازم است اعضای گروه در ابتدای جلسه معرفی شوند.

6- بهتر است اعضای گروه از بین داوطلبان انتخاب شوند و کمی به اجبار در گروه وارد نشود به علاوه پس از شروع مشاوره به ویژه در مورد مشکلات روانی و عاطفی، فرد جدیدی به گروه اضافه شود.

7- در جلسات اولیه، اعضای گروه باید کاملاً یکدیگر را بشناسند و به آن ها فرصتی داده شود تا بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند.

8- در مشاوره ی گروهی، مشاور باید مراجعان را مانند مشاوره ی فردی بپذیرد. به آنان احترام بگذارد. قوانین و مقررات گروه را رعایت کند. وقت جلسه را در نظر بگیرد و ترتیبی بدهد که همه بتوانند با نظم و ترتیب، مطلب خود را بیان کنند.

9- سرانجام چون جلسه باید حُسن ختام داشته باشد. مشاور باید در پایان به جلسه مشاوره:

- دقایقی قبل از پایان جلسه، زمان ختم جلسه را اعلام کند.

- بحث جلسه را خلاصه و از آن نتیجه گیری کند.

- مسیر فعالیت آینده و وقت جلسه ی بعدی را مشخص سازد.

- در صورتی که آخرین جلسه ی مشاوره ی گروهی باشد. علاوه بر خلاصه کردن و نتیجه گیری از جریانات جلسات مشاوره برای پیگیری و نتایج حاصل از مشاوره ی انجام شده، برنامه ریزی کند.

نگهداری سوابق و فرم مشاوره ی گروهی:

پس از پایان جلسه ی مشاوره ی گروهی، به منظور مراجعات بعدی، مشاور باید خلاصه ای از جریان مشاوره تهیه کند و آن را در پرونده ی خاص حفظ کند. خلاصه گزارش مشاوره های گروهی علاوه بر این که در امور پژوهش و تنظیم برنامه های بعدی مشاوره های گروهی حالت مبنا را دارد در مشاوره های فردی شرکت کنندگان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای مشاوره گروهی:

تشکیل گروه های مشاوره مزایایی به شرح زیر دارد:

1- صرفه جویی در وقت: مشاوران می توانند در این گروه ها وقتی را که صرف یک نفر می کنند به 8 نفر اختصاص دهند.

2- افزایش قدرت مواجهه با دنیای واقعی: بسیاری از مشکلات افراد ماهیت بین فردی دارند. شرکت در گروه سبب می شود تا فرد با این مشکلات در یک زمینه ی اجتماعی برخورد کند و از افرادی که مشکلاتی شبیه به وی دارند باز خورد دریافت دارد. تإثیر این گونه بازخوردها از آنچه مشاور می دهد بیشتر است به علاوه این گروه ها بخش کوچکی از جامعه هستند که افراد می توانند در آن ها با فشار همسالان مواجه شده و نفوذ اجتماعی و هما هنگی را تجربه کنند.

3- رشد شخصی و خودیابی: افراد در این گروه ها فرصت می یابند تا رفتارهای جدیدی را انجام داده و برای آن ها حمایت و بازخورد دریافت کنند. این امر منجر به رشد شخصی و خودیابی آنان در محیطی امن از دنیای واقعی می شود.

4- ایجاد احساس حمایت و امنیت: مشاوره ی گروهی به افراد شرکت کننده فرصت می دهد تا مشکلات خود را کشف کنند با احساسات، مشکلات تجربه های دیگران نیز آشنا شوند بیان مشکلات برای دیگران باعث ایجاد صمیمیت، اعتماد و رابطه ی نزدیک می شود. گروه نیز برای آنان نقش نظام حمایتی را ایفا می کند و منبع مهمی از امنیت به حساب می آید.

5- بهبود مهارت های بین فردی: افراد در حین حل مسائل خود، مهارت های مربوط به روابط بین فردی را در رهبر و سایر اعضای گروه مشاهده نمود و یاد می گیرند. آنان می آموزند تا به صحبت های دیگران گوش دهند. با آنان همدلی نمایند و در مواقع لازم به ایشان بازخورد بدهند. آموختن این گونه مهارت ها به بهبود روابط بین فردی می انجامد.

6- افزایش خود پنداری مثبت: مراجعان نه تنها از دیگران، کمک دریافت می دارند بلکه خود نیز به آنان کمک می کنند که منجر به خودپنداری مثبت در آنان می شود.

آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه: (اهداف و ساختار)

ماده 1: هدف کلی فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای تعمیق باورهای دینی و رشد فضائل اخلاقی دانش آموزان ارتقاء کیفیت آموزش های متوسط (نظری- فنی و حرفه ای، کاردانش) و توسعه کمی این آموزش ها به تناسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باتوجه به مقتضیات جغرافیایی مناطق و رعایت تناسب بین محتوای آموزشی و نیاز ها و مقتضیات جنسی و سنین دانش آموزان براساس این اصول

الف)تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارتهای زندگی.

ب)توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انعطاف لازم به منظور سمت گیری آموزش ها ی متوسز در جهت تعیین رشته های تحصیلی برحسب نیازهای کشور و علاقه و استعداد افراد و اشتغال مفید و ادامه تحصیل در آموزش عالی برطبق شرایط و امکانات محیط باتوجه به پیشرفت های علمی و فنی.

ج) افزایش کمیت و بالابردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزش های فنی و حرفه ای.

د) فراهم آوردن زمینه و شرایط مناسب برای استفاده بهینه از امکانات جامعه به منظور اجرای آموزش های متوسطه و سازماندهی آموزش های خارج از واحد آموزشی و تقویت و گسترش این آموزش ها با استفاده از امکانات دستگاه های مختلف کشور.

ماده 2: اهداف شاخه های تحصیلی

نظام آموزش و پرورش متوسطه که در آیین نامه به اختصار نظام  متوسطه نامیده می شود به شاخه تحصیلی نظری- فنی و حرفه ای- کاردانش تقسیم می شود و اهم اهداف هر شاخه به شرح زیر است:

الف) شاخه نظری:

-      اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضایل اخلاقی- بینش سیاسی و اجتماعی.

-      شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آن به مسیرهای تحصیلی مناسب.

-      احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی.

ب) شاخه فنی و حرفه ای:

-      اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضایل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی.

-      شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آن به سمت اشتغال مفید.

-      احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی کاربردی (تکنولوژی).

ج) شاخه کار و دانش:

-      اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضایل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی.

-      تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استاد کاری و سرپرستی برای بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات.

-      احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی کاربردی.

ماده 3: ساختار

1-3 شاخه متوسطه نظری:

این شاخه مشتمل بر 4 رشته ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، علوم و معارف اسلامی است. حدود 52 واحد از درس های این شاخه در همه رشته ها به صورت مشترک و بیشتر در پایه های اول و دوم ارائه می شود. درس های اختصاصی این شاخه در کلیه رشته ها حدود 44 واحد است که بیشتر در پایه ی سوم ارائه می شود واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «دبیرستان» نامیده می شود.

2-3 شاخه متوسطه فنی و حرفه ای:

این شاخه مشتمل بر سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای چند رشته است 58 واحد از درس های این شاخه در همه ی رشته ها به صورت مشترک ارائه می شود و درس های اختصاصی برای هر رشته حدود 39 واحد است. واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «هنرستان» نامیده می شود. عناوین
رشته های هریک از زمینه ها به شرح زیر است:

1-2-3 زمینه صنعت: رشته های نقشه کشی عمومی، ساخت و تولید، صنایع فلزی، مکانیک خودرو تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، چاپ الکترونیک، الکتروتکنیک، متالوژی، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، سرامیک، معدن، سیمان، ساختمان، نقشه برداری، ناوبری، مکانیک موتورهای دریایی، الکترونیک و مخابرات دریایی.

2-2-3 زمینه خدمات: رشته های گرافیک، طراحی و دوخت، نقشه کشی معماری، صنایع دستی، نقاشی، نمایش سینما، موسیقی، چاپ دستی، حسابداری، بازرگانی، کودکیاری، کامپیوتر، تربیت بدنی، مدیریت خانواده، مرمت آثار فرهنگی.

3-2-3 زمینه کشاورزی: رشته های اموردامی، امور زراعی و باغی، ماشین های کشاورزی صنایع غذایی.

3-3 شاخه متوسطه کار و دانش:

این شاخه دارای سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی می باشد.

در کلیه رشته های مهارتی این شاخه 53 واحد به درس های عمومی و انتخابی و حدود 43 واحد به درس های مهارتی اختصاص دارد. واحد های آموزشی مربوط به این شاخه هنرستان کاردانش نامیده می شوند.

تبصره: در صورتی که واحدهای درس های مهارتی در هر رشته کمتر از 43 واحد باشد حداقل 20 واحد به درس های مهارتی اختصاص داده می شود و مابقی با تلفیق مناسبی از درس های اختصاصی تکمیل مهارت و اختیاری حسب نیاز رشته مهارتی تکمیل خواهد شد.

ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :

ماده 43: تعریف و اهداف:

ارزشیابی- داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدف های آموزشی و پرورش است که از طریق سنجش و اندازه گیری حاصل می شود. ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری است و در موقعیت های مختلف و متعدد انجام می گیرد. ارزشیابی در آموزش متوسطه به منظور تحقق اهداف زیر انجام می شود.

1.    بررسی و تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری دانش آموز.

2.    آگاه کردن دانش آموز از میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی خود و آگاهی اولیای وی از وضعیت تحصیلی فرزندشان.

3.    تشخیص نارسایی های یادگیری دانش آموز و برنامه ریزی به منظور رفع آن ها.

4.    تشخیص استعداد و علاقه دانش آموز به منظور راهنمایی آنان در امور شغلی و تحصیلی آینده.

5.    تقویت انگیزه و روحیه تلاش و ایجاد رقابت های سالم دانش آموز.

6.    سنجش کیفیت و محتوای برنامه ها و عوامل مؤثر در آموزش از طریق تحلیل نتایج ارزشیابی ها به منظور یافتن نارسائیها و رفع آن ها.

7.    حصول اطمینان از تحقیق شرایط لازم در دانش آموز به منظور ارتقاء به مراحل تحصیلی و یا سطوح مهارتی بالاتر.

ماده 44: ارزشیابی از آموخته های دانش آموز در هر درس به سه صورت ورودی، تکوینی و پایانی و با اهداف مشخصی شده ذیل به عمل می آید:

الف: ارزشیابی ورودی (آغازین) به منظور آگاهی از توانایی ها و آمادگی های قبلی دانش آموز برای شروع مناسب فرایند یاد دهی- یادگیری جبران نارسائی ها و کاستی های احتمالی دانش آموز در آغاز سال تحصیلی توسط معلمان انجام می گیرد.

ب: ارزشیابی تکوینی(مستمر) به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته های دانش آموز، آگاهی معلمان از نقاط قوت و ضعف درسی و نحوه ی عملکرد دانش آموز در فرآیند یاد دهی یادگیری و پرورش روحیه ی تحقیق- تفکر، تلاش، ابتکار و فعالیت های گروهی، تدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانش آموزان، اولیاء و اتخاذ روش های مناسب به منظور بهبود فرآیند یاد دهی یادگیری انجام می شود.

ج: ارزشیابی پایانی تکوینی بصورت مستمر از نحوه ی مشارکت دانش آموز در فعالیت های یاد دهی یادگیری و به شیوه های گوناگون و با تکیه بر آزمون های کتبی- شفاهی- عملی- بررسی تکالیف فردی و گروهی- فهرست وارسی مشاهده رفتار- میزان فعالیت- تلاش- ابتکار و خلاقیت و ... انجام می گیرد و نمره این ارزشیابی ها در هر ماده درسی در هر سال تحصیلی در دو نوبت تعیین و منظور می شود.

واحد های درسی، طول مدت تحصیل، عناوین و جداول دروس:

1.    آموزش در دوره متوسطه مبنی بر نظام سالی واحدی است که دارای ویژگی های ذیل می باشد:

الف) فرایند آموزش هر درس به طور پیوسته، در طول سال تحصیلی انجام می شود.

ب) محتوی ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل گیری براساس تعداد واحدهای آن درس مشخص می شود.

ج) ارزشیابی در سال اول به صورت پایه ای است و چنانچه دانش آموز ضوابط ارتقا را کسب نکند باید کلیه دروس این پایه را تکرار کند.

د) ارزشیابی دروس پایه های دوم و سوم به صورت مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری بر سایر دروس ندارد.

2.    طول دوره آموزش سه سال و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز جهت اخذ دیپلم متوسط دست کم 96 واحد است.

3.    هر واحد درس نظری معادل یک ساعت آموزش در هفته برای طول سال تحصیلی است، و هر واحد درس علمی و کارگاهی، آزمایشگاهی، عملیات میدانی و . . . ) معادل یک و نیم تا چهار برابر ساعات آموزشی یک واحد درس نظری است.

4.    از اول مهرماه تا آخر شهریور ماه سال بعد، یک سال تحصیلی محسوب می شود. دوره آموزشی رسمی از اول مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد و امتحانات پایان سال در خرداد ماه برگزار می شود.

5.    در هر سال تحصیلی کلیه ی واحدهای درسی هر پایه برابر جداول مربوط به دانش آموزان ارایه
می شود و واحدهای دروس انتخابی نیز باتوجه به استعداد و علاقه دانش آموزان برابر دستورالعمل مربوط به آنان ارایه خواهد شد.

تقسیم بندی دروس به شرح ذیل است:

دروس عمومی الزامی:

دروسی است که آموختن آن ها برای ارتقای بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دانش آموزان دوره متوسطه ضرورت دارد و در تمام شاخه های آموزش متوسطه مشترک و آموختن آن ها الزامی است.

دروس اختصاصی:

دروسی است که دانش آموزان با گذراندن آن ها، پایه ی علمی یا عملی مناسب برای ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه ی تحصیل در سطوح عالی تر در یک رشته یا گرایش خاص کسب می کنند.

دروس انتخابی:

دروسی است که دانش آموزان به منظور پرورش علایق و استعدادها یا رفع نیازهای آموزشی خود از بین مجموعه ای از دروس یا فعالیت ها برابر دستورالعمل مربوط انتخاب می کنند.

دروس مهارتی:

دروسی است که از طریق آن ها مهارت های حرفه ای مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی براساس استانداردهای مهارتی مربوط آموزش داده می شود.

فعالیت های پژوهشی:

فعالیت هایی است که به منظور تعمیق باورهای دینی و رشد اخلاقی و تقویت مهارت های زندگی فردی و اجتماعی و با توجه به استعداد و علایق دانش آموزان مطابق با آئین نامه ها و ضوابط مربوط در کلیه رشته ها به صورت نظری و عملی ارایه می شود.

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن:

ماده 96: هدف هدایت دانش ـموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی، بر اساس استعداد و علاقه وی به تناسب امکانات و نیازهای کشور.

ماده 98: ادارات کل آموزش و پرورش استانها خط مش های هدایت تحصیلی را با توجه به سیاست های کلی توسعه و ضاوبط هدایت تحصیلی اعلام شده و با تکیه بر نیازهای شغلی که توسط وزارت متبوع به آنها ابلاغ می شود به ادارات آموزش و پرورش شهرستان منطقه و نواحی ابلاغ می کنند.

ماده 98: شهرستان 5 مناطق و نواحی ظرفیتهای شاخه رشته تحصیلی را در هر سال تحصیلی به طور کتبی با توجه به امکانات به واحدهای آموزشی اعلام کنند.

ماده 100: مشاوران کلیه اولیاء دانش آموزان پایه اول را مطابق تقویم اجرایی به واحد آموزشی دعوت می کنند و ضمن توضیح اهداف نظام آموزشی متوسط در مورد سیاستهای آتی کشور – مسائل علمی – فرهنگی – فنی آوری و میزان نیاز جامعه به تخصصی های مختلف و اهمیت هر یک از شاخه ها رشته های تحصیلی آنان را راهنمایی می کنند و پس برگزاری جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سال اول، نمون برگ شماره (4) نظر والدین دانش آموز در مورد شاخه رشته تحصیلی دانش آموز را ارائه و در نیمه دوم اول اردیبهشت جمع آوری می کنند.

ماده 101: مشاور باید در طول سال تحصیلی پایه اول به طور گروهی و انفرادی طی جلساتی با دانش آموزان اطلاعات مورد نیاز را در خصوصی رشته های تحصیلی، مشاغل مرتبط سیاست های توسعه در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمون برگ شماره ی 3 نظر خواهی از دانش آموز را در زمینه دوم فروردین سال اول به آنان تحویل و در نیمه اول اردیبهشت جمع آوری کند.

ماده 102: مشاور با همکاری مدیر دروس پس از توجیه معلمان نمون برگ شماره (2) از نظر معلمان درس های مربوط نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان را بعد از امتحانات نوبت اول در اختیار معلم مربوط قرار دهد و حداکثر دو هفته قبل از شروع امتحانات نوبت دوم سال اول جمع آوری کند و پس از انتقال به نمون برگ شماره (5) هر دانش آموز، امتیاز رشته ها را محاسبه کند و مورد استفاده قرار دهد.

ماده 103: مشاور پس از جمع بندی نتایج آزمون های استعداد و رغبت نظرخواهی از معلمان اولیا دانش آموز و بررسی مدارک موجود در پرونده های تربیتی تحصیلی و نمرات مربوط نمون برگ شماره 5 را تکمیل و نظر خود را در هر یک از شاخه ها و رشته های تحصیلی در مورد دانش آموز با لحاظ اولویتها در نمون برگ شماره یک ثبت می کند.

تبصره: در واحدهای آموزشی که مشاور به میزان مورد نیاز وحود ندارد براساس شیوه نامه ای که اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس با هماهنگی سایر دفاتر زیربط ابلاغ می کند نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور هدایت تحصیلی دانش آموزان تأمین خواهد شد.

ماده 104: معلمان موظفند به منظور بررسی وضعیت آموزشی دانش آموز در درس های مختلف با مشاور همکاری لازم را داشته باشند.

ماده 105: متصدی امور دفتری یا مسئول ثبت نمرات موظف است نمرات درس های مرتبط با شاخه ها و رشته ها و امتیاز بررسی های مشاوره ای را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت و امضا کند.

ماده 106: مسئولیت حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و تأیید نهایی نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می باشد.

ماده 107: نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه سال اول برای دانش آموز صادر شود و پس از تأیید و امضاء آن توسط مسئول ثبت نمرات مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیا دانش آموز در اختیار آنان قرار گیرد.

تبصره: دانش آموزی که شرایط شاخه رشته مورد نظر خود را کسب نکرده است مطابق با ماده 111 این فصل شرایط وی بررسی و پس از راهنمایی های لازم حداکثر تا پایان شهریورماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی عنداللزوم اقدام خواهد شد.

ماده 108: ملاک های هدایت تحصیلی: هدایت تحصیلی به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی براساس استعداد و علاقه دانش آموز به تناسب امکانات و نیازهای کشور انجام می گیرد. ملاک های که در هدایت تحصیلی به آنان استفاده می شود عبارتند از:

الف) نمرات دوره راهنمایی تحصیلی و پایه اول متوسط دانش آموز برابر نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی (به میزان 50 امتیاز)

ب) نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای به میزان 50 امتیاز.

- پذیرش و ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش براساس ظرفیت و تقاضا از طریق آزمونهای ورودی یا معدل یا مصاحبه یا تلفیقی از آنها انجام می شود که توسط سازمان آموزش و پرورش هر استان تعیین اعلام می شود.

شیوه هدایت تحصیلی و ضوابط آن: ماده 109 : ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف:

1- رشته ریاضی فیزیک:

1) مجموعه سه نفره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2) نمره درس ریاضی (پایه اول) در دوره متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک و آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقلنمره 10) گذرانده باشد.

3) مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسط باید حداقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2- رشته علوم تجربی:

1) مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2) در دوره متوسطه درسهای ریاضی، شیمی و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت (درسهای پایه اول) را با موفقیت (کسب نمره حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مذکور نمره 12 اخذ کرده باشد.

3)مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته، از 12 کمتر نباشد.

3- رشته ادبیات و علوم انسانی:

1) مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیات فارسی (معدل درسهای فارسی، دستر، املا و انشا) و عربی در سه پایه در دوره رهنمایی تحصیلی، بدون ضریب، کمتر از 30 نباشد.

2) در درسهای ادبیات فارسی، زبان فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و نمره درس ادبیات ( معدل نمرات درسهای ادبیات فارسی و زبان فارسی حداقل 12 باشد.)

3) مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

4- رشته علوم و معارف اسلامی:

1) مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریورهریک از درسهای ادبیات فارسی ( معدل درسهای فارسی، دستور، املا و انشا) و عربی در سه پایه در دوره رهنمایی تحصیلی، بدون ضریب، کمتر از 30 نباشد.

2) در درسهای ادبیات فارسی، زبان فارسی، ( که معدل آنها به عنوان نمره درس ادبیات در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می شود) عربی و تعلیمات دینی و قرآن نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و حداقل در یکی از دو درس عربی یا تعلیمات دینی و قرآن نمره 12 اخذ کرده باشد.

3) مجموع  نمرات درسهای مرتبط با رشته، در دوره  راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته، از 12 کمتر نباشد.

5- شاخه فنی و حرفه ای:

1) مجموعه سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دوره  راهنمایی بدون ضریب، کمتر از 30 نباشد.

2) در دوره متوسطه از درس ریاضی نمره حداقل 10 و از درس کارگاه خود اتکایی نمره حداقل 12 کسب کرده باشد. چنانچه نمره درس کارگاه خود اتکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.

3) مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه، در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 120 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه، از 12 کمتر نباشد.

6- شاخه کاردانش:

1) مجموعه سه نفره انتخاب شده خرداد یا شهریور هریک از درسهای حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دوره راهنمایی بدون ضریب، کمتر از 30 نباشد.

2) در دوره متوسطه از درس کارگاه خود اتکایی نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد. چنانچه نمره درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 10 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.

3) مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خوداتکایی حداقل 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد

4) دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته ( در محدوده درسهای پایه اول) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند.

تبصره: نمرات دوره راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجه نظیر شرکت در امتحانات جامع دوره راهنمایی شرکت در امتحان تعیین پایه ( موضوع ماده 70 این آیین نامه )تحصیل در مدارس غیر ایران خارج از کشور و بروز حوادثی از قبیل: سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و.... فاقد نمرات پایه اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود.

الف) چنانچه نمرات پایه اول یا دوم و یا هر دو پایه دوره راهنمایی موجود نباشد. نمرات درس های مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درس های همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد.

ب) چنانچه نمرات پایه سوم راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی براساس نمرات درس ها مرتبط پایه اول متوسطه با رعایت ضوابط تنظیم می شود.

ماده 110 بررسی های مشاوره ای مندرج در بند ب ماده (108)

- نمرات و امتیاز بررسی های مشاوره ای دانش آموز توسط متصدی امور دفتری در سیستم رایانه ای در نمون برگ شماره  ی یک هدایت تحصیلی ثبت می شود و بدین منظور مشاور واحد آموزشی ، سیاهه امتیازات مشاوره ای را براساس نمون برگ شماره (201 ) تنظیم و جهت درج سیستم تحویل وی می دهد.

- 50امتیاز بررسی های مشاوره ای در طول سال تحصیلی دانش آموز از طریق گردآوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون توسط مشاور با در نظر گرفتن موارد زیر، امتیازات را محاسبه می کند.

1) نظر اولیای دانش آموز ( تکمیل نمودن نمون برگ شماره 4 توسط اولیای محترم )               5 امتیاز

2) نظر دانش آموز ( تکمیل نمودن نمون برگ شماره 3 توسط دانش آموزان عزیز)                  5 امتیاز

3) نظر معلمان درسهای مربوط ( تکمیل نمودن نمون برگ شماره 2 توسط دبیران محترم )         10 امتیاز

4) نتایج آزمون های رغبت و استعداد ( هرکدام 10 امتیاز) ( برگزاری آزمون ریون توسط مشاور)   20 امتیاز

5) نظر مشاور ( براساس بررسی پرونده تربیتی تحصیلی تکمیل نمودن نمون برگ شماره 5 توسط مشاور)  10 امتیاز

نحوه تکمیل نمودن نمون برگ های مربوط به هدایت تحصیلی:

- مشاور باید با همکاری مدیر دروس، پس از توجیه معلمان، نمون برگ شماره 2 ( نظر معلمان درسهای مربوط نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان ) را بعد از امتحانات نوبت اول در اختیار معلم مربوطه قرار دهد و حداکثر دو هفته قبل از شروع امتحانات نوبت دوم سال اول جمع آوری کند.

- مشاور نمون برگ شماره 3 ( نظر خواهی از دانش آموزان ) را در نیمه دوم فروردین ماه سال اول به دانش آموز تحویل و در نیمه اول اردیبهشت ماه جمع آوری می کند.

-در نیمه دوم فروردین ماه سال اول نمون برگ شماره 4 ( نظر والدین در مورد شاخه، رشته تحصیلی دانش آموز) توسط مشاور به والدین دانش آموز ارائه و در نیمه اول اردیبهشت جمع آوری می شود.

- نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی دانش آموز باید به صورت رایانه ای در واحد آموزشی صادر شود و چنانچه واحد آموزشی فاقد رایانه باشد این نمون برگ باید از طریق سیستم رایانه متمرکز اداره آموزش و پرورش منطقه ( محل زندگی، حداکثر تا پانزدهم تیرماه صادر گردد.)

- امتیاز هریک از دانش آموزان بشرح زیر تعیین و در نمون برگ هدایت تحصیلی ثبت می گردد با در نظر گرفتن 50 امتیاز برای نمره ها امتیاز هر یک نمره برابر 5/2 خواهد بود( امتیاز هریک نمره 5/2 = 20: 50 ) بدین صورت اگر دانش آموزی معدل نمراتش در شاخه یا رشته ای 15 باشد در مجموع، امتیاز نمره های وی در آن شاخه یا رشته برابر 5/37 خواهد بود. ( 5/27=5/2×15 )

- امتیاز معدل، برای ثبت در فرم شماره یک هدایت تحصیلی تا یک رقم اعشار محاسبه و درج می گردد.

- اجرا تصحیح نمره گذاری و تفسیر نتایج آزمونهای مربوط به هدایت تحصیلی از وظایف مشاور است که در خصوص اجرای آزمونهای مذکور می تواند از همکاری سایر عوامل اجرایی آموزشی بهره مند شود.

- مشاور می تواند از بررسی های خود در موارد خاصی که نیاز به اجرای آزمونهای دیگر باشد استفاده کند که امتیاز آن جزء 10 امتیاز برسی های مشاوره ای لحاظ خواهد شد.

- امتیاز آزمون استعداد و رغبت ( هرکدام 10 امتیاز ) در رشته علوم و معارف اسلامی همانند رشته ادبیات و علوم انسانی می باشد.

- در مواردی که دانش آموز هیچ یک از درسهای هنر یا کارگاه خود اتکایی را انتخاب نکرده باشد امتیاز نظر معلم برای شاخه کاردانش به امتیاز نظر مشاور در نمون برگ شماره 15 اضافه می شود.

ماده111: تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی:

دانش آموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه اول به دلایل زیر شرایط هیچ یک از شاخه ها  ورشته ها و شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته ای که در محل سکونت آنها وجود دارد را کسب نکرده است حداکثر تا پایان شهریور ماه پایه اول می تواند براساس موارد ذیل و رعایت سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام نماید.

الف) علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظر ممکن است یک ، دو،سه و یا هر چهار دلیل زیر باشد:

1-    وفق به کسب نمره 10 از درس یا درسهای مرتبط پایه اول متوسطه نشده باشد.

2- نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حد نصاب (12 ) کمتر باشد ( ویژه رشته های نظری )

3- نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حد نصاب (30) کمتر باشد.

4- مجموع نمرات سه پایه راهنمایی و پایه اول متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حد نصاب مقرر کمتر باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به 12 نرسد ( با استثنای شاخه کاردانش که معدل 10 نیاز دارد.)

طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی و ارائه طریق می شود:

1-111- چنانچه علت عدم احراز شرایط یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمره (10 ) از درس یا درسهای پایه اول متوسطه باشد.

دانش آموز می تواند پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه پایه اول و اخذ نمره (10) از درس یا درسهای مربوط و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.

2 – 111 – چنانچه صحت عدم احراز شرایط شاخع یا رشته مورد نظر بدلیل نداشتن نمره 12 از درس یا درسهای اختصاصی باشد (ویژه رشته های نظری) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درسی یا درسهای مربوط در شهریور ماه پایه اول شرکت کند و در صورت کسب شرایط به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

3 – 111 – در صورتی که دانش آموز شرایط شاخع یا رشته مورد نظر را بدلیل عدم کسب حد نصاب (30) از درسهای مرتبط دور راهنمایی احراز نکرده باشد در صورت داشتن معدل (12) از درسهای مرتبط پایه اول متوسط یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته و داشتن سایر شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

4 – 111 – چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته  در دروه راهنمایی و پایه اول متوسط دانش آموز به حد نصاب مقرر نرسد در صورت داشتن معدل (12) از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در پایه اول متوسطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود و لازم به یادآوری است در شاخه نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حداقل (12)باشد.

تبصره 1) چنانچه معدل درسهای مرتبط پایه اول متوسطه دانش آموز (12) نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را بر اسای وی فراهم می آورد شرکت کند و معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته پایه اول متوسطه را به 12 برساند و یا معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به 12 برسد.

تبصره 2) دانش آموز متقاضی شاخه کار دانش مشمول بندهای 3 – 111 و 4 – 111 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه مذکور هدایت شود.

5 – 111: زمان تعیین شاخه یا رشته مجدد حداکثر تا پایان شهریور ماه پایه اول می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند.

6 – 111: امتحان تعیین رشته نمره آن همانند امتحانات درسهای شهریورماه محاسبه می شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شد و تأثیری در معدل سالانه یا کل دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

7 – 111: چنانچه دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند و یا ظرفیت برای پذیرش وی وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محلسکونت وی نباشد لازم است با نظر مشاور و تأیید شورای واحد آموزشی و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط به یکی از رشته های موجود که بر اساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بالاترین امتیاز را دارد هدایت می شود. در هر صورت در پایان پایه اول باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبول شده تعیین شده باشد لازم به یادآوری است به منظور اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش فهرست اسامی دانش آموزان مشمول این بند به رشته های پیشنهادی به کمیته اجرایی منطقه ارسال و پس از موافقت کمیته مذکور اقدام لازم انجام می شود. شیوه نامه اجرایی این بند هر ساله توسط معاونت آموزشی ابلاغ شود.

8 – 111: صورت اجرای بندهای 2 - 111، 3 - 111، 4 - 111، 7 - 111، باید توضیحات لازم توسط مشاور در قسمت ملاحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و امضاء وی برسد.

ماده 112 تغییر شاخه یا رشته:

دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیلی اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.

1 – 112: دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یا شهریورماه پایه دوم در امتحان تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید (صرفاً درسهای که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند) شرکت کند و چنانچه از کلیه ی درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می شود.

2 – 112: تغییر رشته دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخه فنی و حرفه ای و یا تغییر رشته در همان شاخه منوط به توفیق در امتحانات کلیه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید در خرداد یا شهریور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی می باشد که اسامی از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد.

3 – 112: تغییر شاخه یا رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است و در مواردی که دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است.

4 – 112: زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پایان شهریورماه پایه دوم می باشد و دانش آموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود.

تذکر: دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درسهای امتحان تغییر رشته را حداکثر دو مرحله خرداد و شهریورماه پایه دوم امتحان دهد.

5 – 112: شرکت دانش آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دوم رشته اولیه وی بلامانع است. نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموز در امتحان کلیه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفاً در معدل کل دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد.

6 – 111: هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت
می شود.

7 – 112: درسهای گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته مورد موافقت می شود با درسهای رشته جدید مطابقت داده می شود و درسهای مازاد در سقف مجاز به عنوان درسهای انتخابی و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش پذیرفته می شود و دانش آموز موظف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که نگذرانده است با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره: درسائی که از نظر محتوا با درسهایرشته جدید تطبیق دارد براساس جدولی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابلاغ می شود به جای درسهای رشته جدید پذیرفته می شود.

کلیدهای امتیازهای آزمون:

2 – 113: اجرا، تصحیح، نمره گذاری و تفسیر نتایج آزمون های مربوط به هدایت تحصیلی از وظایف مشاور است که در خصوصی اجرای آزمونهای مذکور می تواند از همکاری سایر عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره مند شود.

امتیازهای مربوطه به آزمون شامل موارد زیر می باشد:

آزمون رغبت                 10 امتیاز         (مطابق با شیونامه ی مربوط)

آزمون استعداد                 10 امتیاز         (مطابق با شیونامه ی مربوط)

تبصره 1: مشاور می تواند از بررسی های خود در موارد خاصی که نیاز به اجرای آزمونهای دیگر باشد، استفاده کند که امتیاز آن جزو 10 امتیاز بررسی های مشاوره ای لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: امتیاز آزمون استعداد و رغبت رشته ی علوم و معارف اسلامی همانند رشته ی ادبیّات و علوم انسانی می باشد.

تبصره 3: در مواردی که دانش آموز هیچ یک از درسهای هنر یا کارگاه خوداتکایی را انتخاب نکرده باشد امتیاز نظر معلّم برای شاخه ی کاردانش به امتیاز نظر مشاور در نمون برگ شماره ی (5) اضافه می شود.

3 – 113: امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از دانش آموز (5 امتیاز)

انتخاب اوّل

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 

4 – 113: امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از والدین (5 امتیاز)

انتخاب اوّل

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 

5 – 113: امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از معلّمان (10 امتیاز)

عای

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

ده امتیاز

هشت امتیاز

شش امتیاز

چهار امتیاز

دو امتیاز

صفر امتیاز

 

ماده ی 114: هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرکسالان، ایثارگران، استعدادهای درخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبیقی تابع ضوابط خاصّی خود می باشد.

ماده ی 115: شیوه نامه ی اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان توسط اداره ی کل مشاور و بهداشت مدارس تنظیم و به استانها ابلاغ می شود.

شرایط قبولی در دوره متوسطه نظام سالی – واحدی

الف) شرایط قبولی در پایه اول:

 1) پس از برگزاری امتحانات پایان نوبت دوم (خردادماه) دانش آموزی قبول شناخته می شود که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) نمره سالانه وی در هر ماده درسی کمتر از 10 نباشد.

تبصره 1: نمره سالانه هر درس برابر جدول ذیل محاسبه می شود. (ماده 55 آئین نامه روزانه)

نوبت اول

نوبت دوم

نمره سالانه

نمره ارزشیابی مستمر

نمره ارزشیابی پایانی

نمره ارزشیابی مستمر

نمره ارزشیابی پایانی

مجموع نمران ارزشیابی ها با ضریب تقسیم برده

ضریب 1

ضریب 2

ضریب 1

ضریب 6

 

تبصره 2: نمره هر درس در هر نیمسال و دوره تابستانی (واحدهای آموزشی بزرگسالان، یا دوره تابستانی (پایه سوم روزانه) از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب یک و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب چهار بشرح جدول زیر بدست می آید.

 

ماده 49: آئین نامه بزرگسالان و ماده 1 – 55 آئین نامه روزانه

نمره ارزشیابی مستمر

نمره ارزشیابی پایانی

نمره درس

ضریب 1

ضریب 4

مجموع نمرات ارزشیابی ها با ضریب تقسیم بر پنج

 

تبصره 3: در محاسبه نمره سالانه و نمره ی درس در هر نیمسال یا دوره تابستانی با ضرایب فوق الذکر عدد اعشاری نمرات به شرح ذیل تغییر می یابد و در برگ ریز نمرات ثبت و محاسبه می شود. (تبصره 3 ماده 55 آئین نامه روزانه و ماده 49 آئین نامه بزرگسالان)

1) کمتر از 25/0 به 25/0                               3) از 51/0 تا 74/0 به 75/0

2) از 26/0 تا 49/0 به 50/                             4) از 76/0 تا 99/0 به یک

ب: بر اساس آئین نامه هدایت تحصیلی شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های تحصیلی دوره متوسطه را احراز کند. (ماده 74 آئین نامه روزانه)

2) دانش آموزی که نصاب قبولی را در درسی احراز نکند باید در امتحانات شهریورماه شرکت کند و در صورتی قبول پایه اول شناخته می شود که در هر یک از آن درسها نصاب قبولی را کسب و شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک رشته یا شاخه را احراز کند.

تبصره 1: چنانچه پس از امتحانات شهریورماه دانش آموزی در تمام دروس نمره قبولی (حداقل 10) را کسب نماید و حداکثر در دو ماده درسی نمره 7 تا 10 داشته باشد. (معدل زیر 10 خواهد شد) بشرط احراز شریط هدایت تحصیلی به یکی از شاخه ها یا رشته ها، قبول شناخته می شود. (تبصره 1 ماده 75 آئین نامه روزانه)

تبصره 2: چنانچه پس از امتحانات شهریورماه، معدل سالانه دانش آموزی (معدل درسهای پایه اول) حداقل 10 باشد با نمره یک درس کمتر از (7 می تواند صفر باشد) و نمره یک درس بالای 7 (بین 7 تا 10) با رعایت سایر شرایط قبول شناخته می شود.

تذکر: در نظام سالی – واحدی دوره متوسطه سه نوع معدل خواهیم داشت.

1) معدل سالانه: برای محاسبه معدل سالانه هر دانش آموز در پایان نوبت دوم، تعداد واحدهای هر درس در نمره سالانه آن درس ضرب می شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعداد کل واحدهایی که دانش آموز در آن سال برای آنها نمره اعم از قبولی یا مردودی، دریافت داشته است تقسیم می شود.

ضمناً برای محاسبه معدل سالانه دانش آموزان پایه اول در شهریور ماه (جهت استفاده از تبصره های «تکماده» ماده 75) نمرات امتحانی شهریورماه بجای نمرات سالانه محسوب و سپس معدل گرفته می شود. (ماده 71 و تبصره آن در آئین نامه آموزشی روزانه)

2) معدل کتبی نهایی: برای محاسبه معدل کتبی نهایی تعداد واحدهای هر یک از درسهای نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوطه ضرب می شود و مجموع حاصلضرب بدست آمده بر تعداد کل واحدهای درسهای نهایی تقسیم می شود (ماده 82 آئین نامه روزانه )

3) معدل کل: برای محاسبه معدل نمرات هر دانش آموز در پایان دوره متوسطه تعداد واحدهای هر درس در نمره ی پذیرفته شده آن درس (سالانه یا دوره تابستانی و شهریورماه و یا امتحان دی ماه) ضرب می شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر مجموع واحدهای این درسها تقسیم می شود در محاسبه معدل کل تعداد واحدهای مربوط به انضباط نیز به میزان 6 واحد لحاظ می شود. (ماده 92 آئین نامه آموزشی روزانه)

تبصره 1: در واحدهای آموزشی بزرگسالان برای محاسبه معدل کل به تعداد نیمسالهای تحصیلی دانش آموز نمرات انضباط وی لحاظ می شود. (تبصره 1 ماده 56 آئین نامه بزرگسالان)

تبصره 2: در واحدهای آموزشی ایثارگران برای دوره تابستانی نیز، برای دانش آموز نمره انضباط معادل یک واحد درسی منظور می شود و در محاسبه معدل تعداد واحدهای انضباط نیمسالهای تحصیلی و دوره های تابستانی لحاظ می شود.

تبصره 3: برای محاسبه معدل دانش آموز در هر نیمسال (در واحدهای آموزشی بزرگسالان) تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعداد کل واحدهایی که دانش آموز در آن نیمسال برای آنها نمره (اعم از قبولی یا مردودی) دریافت داشته است تقسیم می شود. برای دوره تابستانی معدل گیری انجام نمی شود. (ماده 69 آئین نامه آموزشی بزرگسالان)

تبصره 4: در واحدهای آموزشی ایثارگران برای دوره تابستانی نیز معدل محاسبه می شود.

تبصره 5: چنانچه حداکثر شش نیمسال یا دوره تابستانی (اعم از متوالی یا متناوب) معدل دانش آموز واحدهای آموزشی ایثارگران کمتر از 10 بشود مجاز به ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی ایثارگران نیست و چنین دانش آموز می تواند با رعایت سایر شرایط در واحدهای آموزشی بزرگسالان عادی و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد.

تبصره 6: چنانچه در امتحانات شهریورماه معدل سالانه درسهای پایه اول دانش آموزی حداقل 12 باشد با داشتن نمره بین 7 تا 10 در حداکثر دو ماده درسی و نمره کمتر از 10 در یک ماده درسی (می تواند صفر باشد) بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک شاخه یا رشته قبول شناخته می شود. (تبصره 2 ماده 75 آئین نامه آموزشی روزانه )

لذا چنانچه دانش آموزی در پایان شهریورماه سال اول شرایط تبصره 1 و 2 ماده 75 آئین نامه آموزشی روزانه را کسب نکند مردود شناخته می شود. (ماده 76 آئین نامه آموزشی روزانه )

تذکر: با توجه به تبصره 1 ماده 57 و ماده 75 و تبصره های آن در آئین نامه های آموزشی دوره سه ساله روزانه، دانش آموز پایه اول در شهریورماه سال اول با چهار تا صفر + 2 تا درس بین 7 تا 10 و معدل سالانه 12 قبول شناخته می شود.

ب) شرایط قبولی در پایه ی دوم

1) پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یک از درسها قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد. (ماده 77 آئین نامه روزانه )

2) دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درسها احراز نکند می تواند در امتحانات همان درس یا درسها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر یک از درسهای وی در شهریورماه کمتر از نصاب قبولی نباشد. (ماده 78 آئین نامه روزانه )

تبصره: در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده نباشد. (تبصره ماده 78 آئین نامه روزانه )

تذکر: با عنایت به مواد 77 و 78 آئین نامه آموزشی دوره سه ساله روزانه در خصوصی شرایط قبولی در درسهای پایه دوم و اینکه در سال دوم نظام سالی – واحدی مردودی وجود ندارد می توان نتیجه گرفت که چنانچه
دانش آموزی در تمام دروس، در شهریورماه نمره کمتر از حد نصاب قبولی (می تواند تمام دروس صفر باشد) اخذ نماید می تواند به پایه بالاتر ارتقاء یابد (قبول می شود) و دروس پیش نیاز را چنانچه در پیش نیاز داشته باشد به همراه دروس سال سوم در ضمن سال سوم (با استناد به تبصره 1 و 2 ماده 8 آئین نامه آموزشی روزانه) و سایر دروس افتاده را که پیش نیاز نیستند با استناد تبصره 3 ماده آئین نامه آموزشی روزانه در دوره تابستانی و دی ماه انتخاب و بگذراند.

ج) شرایط قبولی در پایه سوم یا شرایط فارغ التحصیلی:

لازم است قبل از بحث از شرایط فارغ التحصیلی در نظام سالی – واحدی شرایط قبولی در دروس غیر نهایی (داخلی) و دروس نهایی (پایه سوم) را توضیح دهیم.

الف) شرایط قبولی در دروس غیر نهایی (یا داخلی): پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یک از درسهای غیر نهایی قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

(ماده 79 آئین نامه روزانه ) مثال: چنانچه دانش آموزی در ارزشیابی مستمر یک و پایانی نوبت اول نمره 20 و در مستمر دوم هم نمره 20 اخذ نموده ولی نمره پایانی دوم دبستان – 5/3 – باشد با اعمال ضرایب برابر جدول ذیل در آن درس قبول است.

نوبت اول

نوبت دوم

نمره سالانه

نمره ارزشیابی مستمر 20

نمره ارزشیابی پایانی 20

نمره ارزشیابی مستمر 20

نمره ارزشیابی پایانی5/3

مجموع نمران ارزشیابی ها با ضریب تقسیم برده

ضریب 1×20

ضریب 2×20

ضریب 1×20

ضریب 6×5/3-

جمع با ضریب 20

40

20

20

 قبول است

 

ب) شرایط قبولی در دروس امتحانات نهایی پایه سوم سالی – واحدی روزانه: پس از برگزاری امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یک از درسها شناخته می شود که:

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی (دروس حضوری) وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

«شرایط فارغ التحصیلی»

1) دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که :

الف) در کلیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوط (حداقل 96 واحد درسی) قبول شده باشد.

ب) معدل کل وی حداقل 10 باشد (ماده 91 آئین نامه آموزشی روزانه)

تبصره 1: چنانچه دانش آموزی از مجموعه درسهای پایه های دوم و سوم (اعم از نهایی و غیر نهایی) حداکثر در دو عنوان درسی، آخرین نمره درس وی سالانه یا تابستانی یا غیر حضوری) 7 و بیشتر باشد و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد فارغ التحصیل شناخته می شود آن دسته از درسهای شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است و استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شود (تبصره 1 ماده 91 آئین نامه روزانه )

تبصره 2: علاوه بر مفاد تبصره (1) چنانچه دانش آموز از درسی نمره کمتر از نصاب قبولی کسب کرده باشد ولی برابر مقررات از وی پذیرفته شده باشد (تبصره 1 و 2 ماده 75 آئین نامه روزانه )

تذکر: (با استناه به تبصره یک ماده 57 و تبصره های 1 و 2 ماده 75 و تبصره یک ماده 91) دانش آموز با پنج نمره صفر (در شاخه نظری به استثنای رشته علوم و معارف اسلامی و چهاره نمره صفر در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش و رشته علوم و معارف (اسلامی) و 4 درس که نمره آن بین 7 تا 10 می باشد و معدل کل 10
فارغ التحصیل دوره متوسطه خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی که دانش آموز در کلیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوطه (حداقل 96 واحد درسی) قبول شده باشد. لیکن معدل کل وی کمتر از 10 باشد می تواند به منظور کسب معدل کلی حداقل 10 از درسهایی که نمره وی در آنها کمتر از 12 است یک نیمسال در واحدهای آموزشی بزرگسالان بصورت غیر حضوری و پس از آن بعنوان داوطلب آزاد، درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد چنانچه کمبود نمره
دانش آموز، مربوط به درسهای انتخابی باشد باید بجای آنها از درسهای سایر رشته ها انتخاب کند و امتحان دهد (تبصره 3 ماده 91 آئین نامه روزانه)

آیین نامه های هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های بزرگسالان و داوطلبان آزاد و شیوه نامه ی اجرایی آن:

شیوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن: مادّه ی 74

هدایت تحصیلی دانش آموز به شاخه یا رشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه وی و به تناسب امکانات آموزشی مطالق با نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی و رعایت ضوابط زیر انجام می شود.

1 – 74: مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از درسهایریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 1 – 74: نمره ی درس ریاضی (1) در دوره ی متوسطه حدّاقل 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفقیّت (کسب حدّاقل نمره 10) گذرانده باشد.

3 – 1 – 74: مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اوّل دوره متوسطه باید حدّاقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2 – 74: رشته ی علوم تجربی

1 – 2 74: مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 2 – 74: در دوره ی متوسطه درسهای ریاضی (1)، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت را با موّفقیت (کسب نمره ی حدّاقل 10) گذرانده باشد و حّاقل در یکی از سه درس مذکور نمره ی حدّاقل 12 اخذ کرده باشد.

3 – 2 74: مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اوّل دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

3 – 74: رشته ی ادبیّات و علوم انسانی

1 – 3 74: مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور، هر یک از درسهای ادبیا فارسی (معدل درسهای فارسی، دستور، املا و انشا) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 3 – 74: در درسهای ادبیات فارسی (1) زبان فارسی (1)، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه ی اول متوسطه نمره ی حدّاقل 10 را کسب کرده باشد و نمره ی درس ادبیّات (معدل درسهای ادبّیات فارسی (1) و زبان فارسی (1) حدّاقل 12 باشد.

3 – 3 – 74: مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حدّاقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

4 – 74: رشته ی علوم و معارف اسلامی:

1 – 4 – 74: مجموعه سه نمره ای پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور، هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدل درسهای فارسی، دستور، املا و انشا) و عربیب در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 4 – 74: در درسهای ادبیّات فارسی (1) زبان فارسی (1) (که معدل آنها به عنوان نمره ی درس ادبیّات در نمون برگ ثبت می شود): عربی (1) و تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره ی حداقل 10 کسب کرده باشد و حداقل در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره ی حدّاقل 12 اخذ کرده باشد.

3 – 4 – 74: مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اوّل دوره ی متوسطه باید حدّاقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معادل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

5 – 74: شاخه فنّی و حرفه ای:

1 – 5 – 74: مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 5 – 74: در دوره ی متوسطه از درس ریاضی (1) نمره ی حدّاقل 10 و از درس کارگاه خود اتکایی نمره ی حّداقل 12 کسب کرده باشد. چنان چه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

3 – 5 – 74: مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اوّل دوره ی متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حدّاقل 120 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای، مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

6 – 74: شاخه ی کاردانش:

1 – 6 – 74: مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد و یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2 – 6 – 74: در دوره ی متوسطه از درس کارگاه خود اتکایی نمره ی حداقل 10 کسب کرده باشد چنان چه نمره ی درس کارگاه خود اتکایی حداقل 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد.

4 – 6 – 74: دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه ی کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده ی درسهای سال (اوّل) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند.

تبصره 1: نمرات دوره ی راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجه نظیر ، شرکت در امتحانات جامع دوره ی راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده ی هفتاد آئین نامه آموزشی دوره ی سه ساله ی متوسطه روزانه) تحصیل در مدارس غیر ایرانیخارج از کشور، و بروز حوادثی از قبیل ، سیل، زلزله و جنگ، آتش سوزی و ... فاقد نمرات پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح زیر محاسبه می شود.

الف) چنان چه نمرات پایه ی اول یا دوم و یا هر دو پایه ی دوره ی راهنمایی موجود نباشد نمرات درسهای مرتبط پایه ی سوم راهنمایی برای درسهای هم نام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد.

ب) چنان چه نمرات پایه ی سوم دوره ی راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی براساس نمرات درسهای مرتبط پایه اول متوسطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود.

تبصره 2: به منظور محاسبه ی امتیاز در نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی معدّل هر شاخه یا رشته در عدد پنج ضرب می شود.

مادّه 75: نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی پس از دو نیم سال تحصیلی برای دانش آموزی که بدواً در واحد آموزشی بزرگسالان ثبت نام کرده است (بدون احتساب امتیاز بررسی های )تنظیم می شود و پس از تأیید و امضای آن توسط مسؤول ثبت نمرات مشاور و مدیر واحد آموزشی، در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

مادّه 76: دانش آموزی که در پایان زمان مقرّر (پس از دو نیم سال) شرایط ورود به هیچ یک از شاخه ها یا
رشته ها و یا شاخه و رشته ی دل خواه را کسب نکند و یا شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند که در محل سکونت وی وجود ندارد چنان چه در نیم سالهای بعد مطابق ضوابط ذلیل موّفق به احراز شرایط شود می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود و ادمه تحصیل دهد.

1 – 76: چنان چه علّت احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر مربوط به نداشتن نمره ی 10 از درس یا درسهای مرتبط متوسطه باشد دانش آموز می تواند پس از گذراندن آن درس یا درسها و اخذ نمره ی 10 و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی به شاخه یا رشته ی مربوط هدایت شود.

2 – 76: چنان چه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر به دلیل نداشتن نمره ی 12 از درس یا درسهای اختصاصی باشد (ویژه ی رشته های شاخه ی نظری) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درسهای مربوط شرکت کند و در صورت کسب شرایط  به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود.

3 – 76: در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر به دلیل عدم کسب حدّ نصاب 20 از درسهای مرتبط دوره ی راهنمایی احراز نکرده باشد به شرط داشتن معدّل حداقل 12 از درسهای مرتبط پایه اول متوسطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود.

4 – 76: چنان چه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه
دانش آموز به حدّ نصاب مقرّر نرسد به شرط داشتن معدل حداقل 12 از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در
پایه ی اول متوسطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود چنانچه معدل درسهای مرتبط پایه ی اول متوسطه دانش آموز 12 نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته ی درس یا درسهایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد شرکت کند و معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته ی پایه اول متوسطه و یا معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره راهنمایی و
پایه ی اول متوسطه) را به حداقل 12 برساند.

تبصره: دانش آموز متقاضی شاخه ی کاردانش مشمول بندهای 3 – 76 و 4 – 76 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه ی مذکور هدایت شود.

5 – 76: دانش آموز در طول دوره می تواند در امتحان تعیین رشته، درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و رشته های مورد نظر فراهم می کند هم زمان با امتحانات سایر درسها شرکت کند.

6 – 76: در صورت اجرای بندهای 2 - 76، 3 - 76، 4 – 76 باید توضیحات لازم توسط مشاور در قسمت ملاحظات نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و امضای وی برسد و نمون برگهای مربوط عندالزوم تکمیل شود.

ماده ی 77: امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین نامه برگزار می شود و نمره ی آن همانند امتحانات درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و در کارنامه های تحصیلی و نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تأثیر در معدل نیم سال و معدل کل دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد و تعداد واحدهای درسهای تعیین رشته جزء نصاب تعداد واحدهای اخذ شده دانش آموز محسوب نمی شود.

تبصره: چنانچه دانش آموز پایه ی اول متوسطه دوره ی روزانه به استناد تبصره های ماده ی 75 آیین نامه آموزشی دوره ی سه ساله متوسطه روزانه قبول شده و به دوره ی بزرگسالان منتقل شده باشد مجاز است در امتحان تعیین رشته ی درسهای مذکور نیز شرکت کند.

ماده ی 79: متصدّی امور دفتری یا مسؤول ثبت نمرات موظّف است نمرات درسهای مرتبط با شاخه ها و
رشته ها را در نمون یرگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت و امضا کند و مسؤولیت حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و تأیید نهایی نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می باشد.

ماده ی 80: دانش آموزی که شاخه یا رشته ای را انتخاب کرده است و در آن شاخه یا رشته مشغول ادامه ی تحصیل می باشد و متقاضی تغییر شاخه رشته است چنان چه شرایط و ضوابط رشته ی مورد تقاضا را مطابق با آخرین نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی کسب کرده باشد و یا در طول تحصیل کسب کند تغییر
رشته ی وی در طول تحصیل با نظر مشاور و رقابت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده ی 81: در صورت تغییر شاخه رشته، نمرات درسهای گذرانده شده ی دانش آموز، چنانچه در جدول درسهای رشته ی جدید موجود باشد از وی پذیرفته می شود و سایر درسها حتی الامکان به عنوان درسهای انتخابی زیاد درسهای اختیاری شاخه ی کاردانش، منظور می شود.

تبصره: درسهایی که از نظر محتوایی با درسهای رشته ی جدید تطبیق دارد براساس جدولی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیّه و اعلام می کند به جای درسهای رشته ی جدید پذیرفته می شود.

ماده ی 82: هدایت تحصیلی دانش آموزی که در نظام های قبلی و یا فعلی آموزشی به این نظام منتقل می شود پس از تطبیق درسها براساس آئین نامه مربوطه انجام خواهد شد.

ضوابط تحصیل داوطلبان آزاد:

ماده ی 83: انتخاب واحد و هدایت تحصیلی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی داوطلبان آزاد براساس مفاد آیین نامه و شیوه نامه های مربوط و با رعایت مقررات زیر انجام می گیرد.

الف) مواد و تبصره هایی از آیین نامه که ناظر بر تحصیلات ضمن سال دانش آموزان است شامل داوطلبان آزاد نمی شود.

ب) نمره ی انضباط برای داوطلبان آزاد منظور نمی شود.

ج) داوطلبان آزاد از گذراندن درسهای انتخابی و تربیت بدنی معاف هستند لیکن باید معلول درسهای فوق از درسهای سایر رشته ها انتخاب کرده و بگذرانند.

د) در رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای ثبت نام و ادامه ی تحصیل بصورت داوطلب آزاد ضمن رعایت سایر ضوابط صرفاً برای هنرجویان پایه ی سوم خواهد شد که شرایط ادامه تحصیل در رشته ی مربوط را در دوره ی روزانه از دست داده باشند . این قبیل دانش آموزان لازم است قبلاً در آموزشهای درسهای کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیات میدانی رشته ی مربوط شرکت باشند.

ماده ی 84: امتحان داوطلبان آزاد در هر منطقه ی آموزشی در درسهای برگزار می شود که آن درس ها در واحدهای آموزشی روزانه و یا بزرگسالان همان منطقه موجود باشد.

ماده ی 85: ثبت نام و برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی بزرگسالان دولتی انجام خواهد گرفت و در مناطقی که واحد آموزشی بزرگسالان دایر نمی باشد ثبت نام آنان در یکی از واحدهای آموزشی روزانه که اداره ی آموزش و پرورش محل تعیین می کند به تفکیک جنسیت انجام خواهد گرفت.

تبصره: ثبت نام داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی غیر انتفاعی و یا وابسته به سایر سازمانها مجاز نمی باشد.

ماده ی 86: دارندگان دیپلم نظام جدید و یا نظام قدیم در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته ی غیر متناظر) در شاخه های نظری و یا کاردانش پس از تطبیق درسها می تواند کسرس درسهای رشته ی مربوط را همراه داوطلبان آزاد امتحان دهند و براساس این آیین نامه موّفق به کسب گواهینامه دیپلم در شاخه یا رشته ی دلخواه شوند.

شیوه نامه ی اجرایی هدایت تحصیلی دوره متوسطه:

کلیّات:

1) با توجه به ملاک ها و ضوابط هدایت تحصیلی مندرج در مواد 74 و 75 آیین نامه ی آموزشی بزرگسالان باید پس از دو نیم سال تحصیلی برای دانش آموزان جدیدالورود به بزرگسالان و حداقل پس از یک نیم سال تحصیلی برای دانش آموزانی که از روزانه به واحدهای آموزشی بزرگسالان انتقال پیدا کرده اند و موفق به کسب شرایط رشته ی دلخواه در واحد آموزشی روزانه نشده اند نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی صادر و در اختیار آنان قرار گیرد.

تذکر: برای آن تعداد از دانش آموزان یا داوطلبان آزاد که در دوره ی تابستانی یا نیم سالهای بعدی موفق به احراز شرایط رشته می شوند مجدداً نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی صادر می شود.

2) پس از صدور نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی مشاور باید دانش آموز را در انتخاب رشته ی مناسب از بین رشته هایی که شرایط آنرا کسب کرده است راهنمایی کند و چنانچه دانش آموز موفق به کسب شرایط رشته ی مورد نظر خود نشده باشد وی را نسبت به چگونگی احراز شرایط یا رشته ی مورد نظر توجیه کند.

3) نمون برگ شماره یک دهدایت تحصیلی باید به صورت رایانه ای در واحد آموزشی صادر شود و چنانچه واحد آموزشی فاقد رایانه است باید سیستم رایانه ای مدرسه ( schlsali ) در رایانه ی اداره آموزش و پرورش متبوع نصب و امور دفتری مدرسه و نمون برگ مذکور از طریق سیستم رایانه ی اداره ی آموزش و پرورش متبوع صادر شود.

4) نمرات دروس مرتبط دوره ی راهنمایی و سال اول متوسطه توسط متصّدی امور دفتری در سیستم رایانه ای ثبت میشود و نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی براساس آن صادر می شود.

5) برای دانش آموزان موضوع بند ( الف ) تبصره (1) ماده ی 74 آیین نامه ی آموزشی بزرگسالان که فاقد نمرات پایه اول یا پایه ی دوم راهنمایی هستند نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی با جایگزینی نمرات سال سوم راهنمایی به جای پایه های مذکور بصورت رایانه ای و برای دانش آموزان موضوع بند ( ب ) تبصره ی فوق بر اساس نمرات دروس مرتبط پایه اول متوسطه بصورت دستی تکمیل میشود.

تعیین رشته مجدد:

پس از صدور نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی اولیه برخی از دانش آموزان موفق به کسب شرایط شاخه یا رشته ی دلخواه نمی شوند و تقاضای کسب شرایط رشته ی مورد نظر را دارند لذا با عنایت به مفاد
ماده ای 76 و بندهای زیر آن و رعایت موارد زیر شاخه رشته ی این گونه دانش آموزان تعیین می شود.

مراحل تعیین رشته مجدد:

1)تکمیل نمون برگ تقاضای تعیین رشته: ( نمون برگ شماره ی 302 پیوست ) این نمون برگ پس از صدور نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی جهت تکمیل در اختیار دانش آموزانی که موفق به کسب شرایط شاخه یا رشته ی دلخواه نشده اند قرار می گیرد و راهنمای لازم توسط مشاور برای احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر انجام می شود چنانچه واحد آموزشی به دلایلی فاقد مشاور باشد مسئولیت پی گیری امور مربوط به تعیین رشته ی دانش آموز به عهده ی مدیر واحد آموزشی است.

1-1) نمون برگ شماره ی (302 ) در دو نسخه تنظیم و یک نسخه ی آن به دانش آموز تحویل می شود و نسخه ی دیگر در پرونده ی تحصیلی وی نگهداری می شود.

2-1) در مواردی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ی دلخواه را به دلیل کسری نمره ی راهنمایی ( نمره زیر 30 ) و یا کسری معدل شاخه یا رشته احرازنکرده باشد و یا میانگین نمرات دروس مرتبط دوره متوسطه ی وی در آن شاخه یا رشته 12 یا بالاتر باشد و نمره ی درس اختصاصی وی نیز 12 باشد  ( ویژه رشته های شاخه ی نظری، نیاز به شرکت در امتحان تعیین رشته ندارد و می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود در این صورت توضیحات لازم به استناد بند 3- 76 یا 4-76 در قسمت توضیحات نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی وی توسط مشاور ثبت و امضا می شود و پس از امضای مدیر ممهور به مهر واحد آموزشی می گردد.

ولی چنانچه میانگین نمرات دروس مرتبط پایه ی اول متوسطه وی در شاخه یا رشته ی مورد نظر به حد نصاب 12 نرسد باید در امتحان تعیین رشته ی درس یا دروس مرتبط شرکت کند و شرایط را کسب نماید.

2) شرکت در امتحان تعیین رشته :

1-2) دانش آموز متقاضی شرکت در امتحان تعیین رشته موظف است با راهنمایی مشاور واحد آموزشی هم زمان با انتخاب واحد دروس نیم سال یا دوره ی تابستانی مربوط درسهایی را نیز که مایل به شرکت در امتحان تعیین رشته ی آنان است در نمون برگ شماره ی 204 انتخاب واحد ( موضوع دستورالعمل مربوط به رویه های اجرایی و نمونه اسناد و مدارک دوره ی متوسطه که طی بخش نامه شماره ی 9/20215/400 ابلاغ گردیده است ) در زیر واحدهای انتخابی اضافه کرده و در ستون ملاحظات نمون برگ عبارت تعیین رشته را قید نماید بدیهی است تعداد واحدهای امتحان تعیین رشته جزو سقف واحد های آن نیمسال یا دوره ی تابستانی محسوب
نمی شود.

تذکر: چنانچه دانش آموز همزمان با انتخاب واحد موفق به ثبت نام در درسهای تعیین رشته نشود حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات می تواند با مراجه به مشاور واحد آموزشی دروس مربوط را در نمون برگ مذکور ثبت و برگ انتخاب واحد وی در سیستم اصلاح شود.

2-2) عناوین دروس تعیین رشته همانند دروس غیر حضوری در سیستم ثبت و نمره ی آن توسط دبیر در لیست آن درس درج می شود و براساس آن نمون برگ مجدد شماره ی یک هدایت تحصیلی صادر میشود.

3-2) شرکت دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان در امتحان تعیین رشته ی دروسی که قبلاً در نظام سالی واحدی روزانه برای قبولی در پایه اول از تبصره استفاده کرده است بلامانع است

4-2) دانش آموز می تواند در امتحان کلیه دروسی که شرایط را برای ورود وی به هر یک از شاخه ها و
رشته های تحصیلی فراهم می کند بدون در نظر گرفتن تعداد واحد ها یا نیم سال مربوط شرکت کند.

تغییر رشته:

چنانچه دانش آموز در رشته ای به تحصیل اشتغال دارد و متقاضی تغییر رشته به رشته ی دیگری است در صورتی که شرایط رشته ی مورد تقاضا را براساس مفاد ماده های 74 و 76 فصل پنجم آیین نامه ی آموزشی داشته باشد با رعایت مراحل زیر می تواند تغییر رشته دهد.

مراحل انجام تغییر رشته:

-تکمیل نمون برگ تقاضای تغییر رشته ( نمون برگ شماره ی 2/2 )

1)این نمون برگ باید قبل از شروع نیم سال یا دوره ی تابستانی بعدی توسط دانش آموز تکمیل و جهت اقدام لازم به واحد آموزش تحویل شود

2) نمون برگ شماره ی 2/2 در دونسخه تکمیل و یک نسخه ی آن تحویل دانش آموز و نسخه ی دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری می شود.

3)تقاضای تغییر رشته ی دانش آموز توسط مشاور بررسی و پس از انجام راهنمایی های لازم و تأیید آن تغییر رشته وی انجام می شود در صورتی که واحد آموزشی به دلایلی فاقد مشاور باشد مسئولیت پیگیری و انجام مراحل تغییر رشته دانش آموزبه عهده مدیر واحد آموزشی است

تذکر: تغییر رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای در دوره ی آموزشی بزرگسان مجاز نمی باشد.

مطابقت دادن دروس رشته ی قبلی با رشته ی جدید:

پس از موافقت با تغییر رشته ی دانش آموز دروس رشته ی قبلی با دروس رشته جدید با عنایت موارد زیر مطابقت داده می شود:

1) کلیه دروس گذرانده شده در رشته ی قبلی که با دروس رشته  ی جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته ی جدید پذیرفته می شود.

2) آن تعداد از دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نمی باشد ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق می باشند و نمره ی درس گذرانده شده به جای نمره ی درس پذیرفته شده در رشته ی جدید، ثبت می شود.

3) پس از ثبت نام دانش آموزان در رشته ی جدید و اصلاح عنوان رشته تحصیلی تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه ای انجام می شود و دروسی که دانش آموز جهت فارق التحصیلی ملزم به گذراندن آن ها می باشد زیر عبارت دروس باقی مانده در کارنامه مشخص خواهد شد.

4) تعیین رشته و تغییر رشته ی دانش آموزان تطبیقی از نظام های 6 ساله و 4 ساله نظام قدیم و 3 ساله متوسطه نیم سالی واحدی ( نظام جدید ) با عنایت به مفاد شیوه نامه ی تطبیق به شماره 20196/400 مورخ 29/3/80 انجام می شود.


 

نوشته شده توسط روحاني در یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 21:19 موضوع | لینک ثابت